ثبت شکایات

فرم ثبت شکایات

آدرس: تهران. ۱۵ خرداد. چهارراه سیروس. کوچه سرپولک. پلاک ۱۴۳

تلفن: ۰۲۱۵۵۱۶۲۵۲۷ – ۰۹۱۲۷۶۵۰۴۷۱

ایمیل: TEHRANKASB@gmail.com