بیرجند

  1. خانه
  2. ایران
  3. بیرجند
فیلتر
فیلتر × بسته

رزین روی چوب

0.0

نانو چوب ( بی رنگ - حلالی ) محلول مخصوص چوب بر پایه نانو بوده و جهت استفاده بر روی سطح انواع چوب