classiera loader

آگهی های ویژه

برای ثبت آگهی ویژه ابتدا از بخش پلن های قیمت آگهی ویژه پکیج دلخواه خود را خریداری کنید .سپس در صفحه ارسال آگهی پلن خریداری شده را انتخاب کنید و آگهی ویژه خود را ارسال کنید.

یافتن یک پلان مناسب برای شما

رایگان

برای 30 روز

تومان0.00

  • 5  آگهی های ویژه در دسترس
  • برای  30  روز
  • 30 روز

gold

برای 240 روز

تومان40000

  • 25  آگهی های ویژه در دسترس
  • برای  240  روز

premium

برای 270 روز

تومان75000

  • 50  آگهی های ویژه در دسترس
  • برای  270  روز